[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Thư Giãn Cùng Rau Sạch > Quảng Cáo Nông Phẩm
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - Thông tin hạt giống từ chị NINA_Đợt 1
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

Thông tin hạt giống từ chị NINA_Đợt 1

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  123 10>
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Chủ đề : Thông tin hạt giống từ chị NINA_Đợt 1
    Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 12:17pm
Các bạn,
Chị Bình Châu sẽ đem về 1 số hạt giống. Mời các bạn xem thông tin nhé. Theo số thứ tự và Bác Sâu, Tigon sẽ rao bên shop từ thiện. Nina không rành tiếng Anh lắm, đọc hiểu nhưng dịch ngon lành thì không. Vì vậy Nina sẽ copy nguyên văn của người bán, các bạn thông cảm nha.

Hạt số 1Rutgers Tomato Seeds- Heirloom   ( đã hết hàng )

Rutgers- 75 seeds minimumRutgers Tomato Seeds- Heirloom- 75+ seeds     2011

This old favorite was introduced in 1934 as a cross between the "Marglobe" and "JTP" varieties. Known for having thick walls and a resistance to cracking.

Indeterminate, Open-Pollinated, 75 days from transplant.
Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:11am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 12:42pm
Hạt số 2:  http://www.ebay.com/itm/170646361949?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Waltham Butternut Squash

Squash Seeds- Waltham Butternut- Heirloom- 20+   2011
Waltham Butternut Squash Seeds- 40

Exceptional yields and better flavor than other butternuts. Fruits grow 9-10 in. long, weigh 5-5 lbs. Expect 3 to 56 fruits per plant. Dry, solid orange flesh with small seed cavaties. This 1970 All-America Selections winner from Massachusetts is still the most widely grown full-size butternut.

100 Days

Open-Pollinated

Latin Name: Cucurbita Moschata
Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 09 Dec 2011 lúc 11:55am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 12:45pm
Hạt số 3:  http://www.ebay.com/itm/170722248937?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Brussels Sprouts Seeds- Half Dwarf- French


Brussels Sprouts Seeds- Half Dwarf- French- 100+ 2012 Seeds $1.69 Max Shipping
Brussles Sprouts Seeds- Half Dwarf Frech Heirloom Variety- 500+ Seeds

If you love Brussels Sprouts, you will love this variety. Smaller in stature than most varieties, it produces heavy harvests of small, tightly-packed sprouts. Mentioned in French texts dating to the 18th century. Best if planted in late summer for early to mid-winter harvest.

 

Open-Pollinated

120 days

 
Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 09 Dec 2011 lúc 11:40am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 12:49pm
hạt số 4:  http://www.ebay.com/itm/180624299846?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648

                ( đã hết hàng )

Radish Seeds- Purple Plum French Heirloom- 100+  2011
Purple Plum Radish Seeds- 200+

This French heirloom variety is a rare site in American gardens. Firm, white flesh (not pithy), purple skin, sweet flavor that is pleasantly hot.

 

27 Days, open-pollinated heirloom variety


Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:11am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 12:54pm
Hạt số 5: http://www.ebay.com/itm/180746489301?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648

                    ( đã hết hàng )
Carrot Seeds- Atomic Red- 200+  2012 Seed    $1.69 max. shipping!

This beautiful carrot grows 7-11” long and is ready for harvest in about 75 days. Very high in the anti-oxidant lycopene, which tends to be absorbed by the body at a much higher rate when the carrot is cooked.

 

Please note: Carrots like a well-drained, friable soil. Make sure you work the soil well down to 12” and break up any clumps larger than a dime. When carrot roots grow they tend to fork when encountering clumps of soil or pebbles. I have always found the best way to grow carrots is in a raised bed, with a sandy, pulverized soil mix. It’s not necessary, but the carrots will tend to be straighter and more regular in shape.

Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:12am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 08 Dec 2011 lúc 11:59pm
Hạt số 07:   ( vì sự cố kỹ thuật nên cần đổi số nha các bạn)

                       

 http://www.ebay.com/itm/180748015229?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Carrot Seeds- Jaune du Doubs- Heirloom- 200+  2012 Seeds-  $1.69 Max. Shipping

This yellow heirloom is one of the oldest carrot varieties available anywhere in the world. Its history dates back to the 14th century french cooking guides and was certainly a European staple for at least 2,000 years. Quite rare.

Growing Tip: Make sure your soil is very loose to avoid forked roots. A good sandy mix will always produce a better-looking carrot.

65 Days

Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:14am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 09 Dec 2011 lúc 12:53am
Hạt số 06:  ( vì sự cố kỹ thuật nên cần đổi số nha các bạn)
                        
                            ( đã hết hàng )

 http://www.ebay.com/itm/180750612162?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Carrot Seeds- Blanche a Collet- White Carrot-100+ 2012 seeds $1.69 Max Shipping

This is an ancient heirloom carrot variety first noted in 19th century French texts (also known as the "White Belgian"). It has a sweet taste, both raw and cooked, and grows to over 18" in length. Best when harvested at under 12". Develops distinctive green shoulders as the roots develop.

 

Please note: Carrots like a well-drained, friable soil. Make sure you work the soil well down to 12” and break up any clumps larger than a dime. When carrot roots grow they tend to fork when encountering clumps of soil or pebbles. I have always found the best way to grow carrots is in a raised bed, with a sandy, pulverized soil mix. It’s not necessary, but the carrots will tend to be straighter and more regular in shapeĐã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:13am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 09 Dec 2011 lúc 12:55am
Hạt số 8http://www.ebay.com/itm/180751243590?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

                                      ( đã hết hàng )

 
Carrot Seeds- Cosmic Purple- 200+ seeds- 2012   $1.69 Max. Shipping per order

This beautiful purple carrot grows 7-11” long and is ready for harvest in about 70 days. Very high in the anti-oxidant lycopene, which tends to be absorbed by the body at a much higher rate when the carrot is cooked.

 

Please note: Carrots like a well-drained, friable soil. Make sure you work the soil well down to 12” and break up any clumps larger than a dime. When carrot roots grow they tend to fork when encountering clumps of soil or pebbles. I have always found the best way to grow carrots is in a raised bed, with a sandy, pulverized soil mix. It’s not necessary, but the carrots will tend to be straighter and more regular in shape.Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:14am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 09 Dec 2011 lúc 1:04am
Hạt số 9: http://www.ebay.com/itm/170721049650?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

                            ( đã hết hàng )

Cauliflower Seeds- Sicilian Violet- Heirloom- 200+  2012 Seeds

Cauliflower Seeds- Sicilian Violet- 200+ seeds

This is THE open-pollinated purple cauliflower variety, and is generally regarded to be the oldest variety. A great Italian heirloom that tastes better than the hybrids.

65 DaysĐã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:15am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
NINA Xem từ trên xuống
Super Moderator
Super Moderator
Ảnh đại diện

Gia nhập: 16 Jul 2010
Địa chỉ: USA
Status: Offline
Points: 617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn NINA Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 09 Dec 2011 lúc 1:07am
Hạt số 10:  http://www.ebay.com/itm/180718422918?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

                     ( đã hết hàng )
Orange KY Beefsteak Tomato Seeds- Organic- 25+ seeds

Organic Orange Kentuck Beefsteak Tomat Seeds- 25+ Seeds

I grew this variety for the first time this year and was really, really impressed. I like fruity tomatoes, and this variety offers a delicious mango-like taste. Far more sweet than acidic. Not many seeds , not much juice, just meat. Outstanding!

This may be the largest average-size tomato I have ever grown. Most of the fruit were in the 1 to 2-pound range, with one reaching almost 3 pounds.

Grown at my parent's house in Blacklick, OH. That's my son in the picture hoisting the big ones.

Indeterminate, Open-Pollinated, 72 days from transplant.
Đã được chỉnh sửa bởi NINA - 13 Sep 2012 lúc 6:15am
Hãy mĩm cười và bước tiếp. NINA
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  123 10>
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.297 Giây.