[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Rau Và Sức Khỏe Cộng Đồng > Thực Trạng Rau Trên Thị Trường
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm !...
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm !... - Sự kiện ngày: 09 Sep 2007

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  123 4>
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
maivanphu Xem từ trên xuống
:Ban Quản Trị:
:Ban Quản Trị:
Ảnh đại diện
Manager RauSach

Gia nhập: 06 Jun 2007
Địa chỉ: TP.HCM
Status: Offline
Points: 1035
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Lịch sự kiện: Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm !...
    Đã đăng: 08 Sep 2007 lúc 10:44pm
Hôm nay phú vừa tham dự hội thảo "AN TOÀN THỰC PHẨM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP" do Cục An Toàn VSTP - Bộ Y Tế phôi hợp với Trung tâm đào tạo  tư vấn và hổ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức. Tại hội thảo cục trưởng cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (VSATTP) đã tổng kết thực trạng về vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam, và giới thiệu, chỉ thị của thủ tướng chính phủ, các nghị định liên quan đến VSATTP.
Phú sẽ tóm lượt các ý chính của hội thảo, và đưa một số tư liệu cần thiết lên đây để các thành viên quan tâm tham khảo.
An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

ĐT: 09 04 509 204

Quay về đầu
maivanphu Xem từ trên xuống
:Ban Quản Trị:
:Ban Quản Trị:
Ảnh đại diện
Manager RauSach

Gia nhập: 06 Jun 2007
Địa chỉ: TP.HCM
Status: Offline
Points: 1035
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 12 Sep 2007 lúc 5:19pm
 
Cục trưởng cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 
Tiến sỹ TRẦN ĐÁNG 
 
 
Bác sỹ, tiến sỹ y khoa - Trưởng Phòng :"phòng giáo dục truyền thông"  PHẠM XUÂN ĐÀ, trong buổi huấn luyện vệ sinh an toàn thực phẩm cùng ngày:
 
An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

ĐT: 09 04 509 204

Quay về đầu
vanminhaicap Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2007
Địa chỉ: Hải Phòng
Status: Offline
Points: 18
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn vanminhaicap Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 12 Sep 2007 lúc 9:33pm
Hay quá nhỉ. Sao không thấy tài liệu gì vậy Phú?
Quay về đầu
maivanphu Xem từ trên xuống
:Ban Quản Trị:
:Ban Quản Trị:
Ảnh đại diện
Manager RauSach

Gia nhập: 06 Jun 2007
Địa chỉ: TP.HCM
Status: Offline
Points: 1035
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 15 Sep 2007 lúc 3:45pm

Vì mục đích phổ cập kiến thức cần thiết trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đến cộng đồng, tôi - Mai Văn Phú, đại diện tổ chức Rau Sạch, xin phép được mượn tài liệu của PGS - TS Trần Đáng - cục trưởng cục VSATTP, và tiến sỹ Y khoa - Phạm Xuân ĐÀ, trưởng phòng Giáo Dục Truyền Thông để trình bày ở đây. Tất cả vì mục đích chung là tăng cường ý thức, và tạo điều kiện nâng cao tri thức về VSATTP trong cộng đồng, mong hai vị tiến sỹ thứ lỗi vì chưa hỏi ý trước!

 
 
An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

ĐT: 09 04 509 204

Quay về đầu
maivanphu Xem từ trên xuống
:Ban Quản Trị:
:Ban Quản Trị:
Ảnh đại diện
Manager RauSach

Gia nhập: 06 Jun 2007
Địa chỉ: TP.HCM
Status: Offline
Points: 1035
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 15 Sep 2007 lúc 3:49pm
 
 
CỤc an toµn vÖ sinh thùc phÈm
 
vÊn ®Ò an toµn thùc phÈm hiÖn nay ë ViÖt Nam
 
PGS.TS. TrÇn §¸ng
 
 
 
 
I. Vai trß cña an toµn thùc phÈm:
 
¡n lµ nhu cÇu c¬ bn cña con ng­êi:
 
Nhu cÇu hµng ngµy
 • Nhu cÇu cÊp b¸ch, bøc thiÕt, kh«ng gi¶i quyÕt kh«ng ®­îc
 • Nhu cÇu chèng c¶m gi¸c ®ãi
 • §em l¹i niÒm thÝch thó
 • ¡n g¾n liÒn víi ph¸t triÓn
 • ¡n g¾n liÒn víi søc kháe

  ¨n uèng cung cÊp c¸c chÊt dinh d­ìng cho c¬ thÓ:
   
   
  1. 1)
  Gluxit
 • 2)
 • Protit
 • 3)
 • Lipit
 • Vitamin: B1, B2, B6, C, K, E, A, D, Niaxin (PP), axit folic, B12.
 • 5)
 • ChÊt kho¸ng: 
  - S¾t, canxi, P, iode, muèi ¨n     - C¸c chÊt vi l­îng kh¸c (Fluor, kÏm, magiª, ®ång, cr«m, sªlen, coban, molipden)
 • 6)
 • N­íc.
   
   
  An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

  Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

  ĐT: 09 04 509 204

  Quay về đầu
  maivanphu Xem từ trên xuống
  :Ban Quản Trị:
  :Ban Quản Trị:
  Ảnh đại diện
  Manager RauSach

  Gia nhập: 06 Jun 2007
  Địa chỉ: TP.HCM
  Status: Offline
  Points: 1035
  Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 16 Sep 2007 lúc 7:21pm

   
   
   
   
   
   
   
   


  Đã được chỉnh sửa bởi maivanphu - 16 Sep 2007 lúc 8:23pm
  An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

  Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

  ĐT: 09 04 509 204

  Quay về đầu
  Nhungmar. Xem từ trên xuống
  Member
  Member
  Ảnh đại diện

  Gia nhập: 17 Aug 2007
  Địa chỉ: Vũng Tàu
  Status: Offline
  Points: 0
  Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Nhungmar. Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Sep 2007 lúc 10:40am

  eo ôi chết nhiều vì ngộ độc thực phẩm quá nhỉ?
  Làm sao có thể đảm bảo những thực phẩm mình đã ăn hàng ngày không góp phần làm tăng thêm những độc tố trong cơ thể nhỉ? Rồi một ngày phát hiện mình bị một căn bệnh nào đó!Ung thư chẳng hạn!hix hix!
  Phải để ý nguồn gốc thực phẩm từ bây giờ thôi các bạn ơi!
  không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách!!!
  Quay về đầu
  maivanphu Xem từ trên xuống
  :Ban Quản Trị:
  :Ban Quản Trị:
  Ảnh đại diện
  Manager RauSach

  Gia nhập: 06 Jun 2007
  Địa chỉ: TP.HCM
  Status: Offline
  Points: 1035
  Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Sep 2007 lúc 11:58pm
   
   
  An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

  Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

  ĐT: 09 04 509 204

  Quay về đầu
  maivanphu Xem từ trên xuống
  :Ban Quản Trị:
  :Ban Quản Trị:
  Ảnh đại diện
  Manager RauSach

  Gia nhập: 06 Jun 2007
  Địa chỉ: TP.HCM
  Status: Offline
  Points: 1035
  Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 18 Sep 2007 lúc 12:47am
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

  Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

  ĐT: 09 04 509 204

  Quay về đầu
  maivanphu Xem từ trên xuống
  :Ban Quản Trị:
  :Ban Quản Trị:
  Ảnh đại diện
  Manager RauSach

  Gia nhập: 06 Jun 2007
  Địa chỉ: TP.HCM
  Status: Offline
  Points: 1035
  Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn maivanphu Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 18 Sep 2007 lúc 12:50am
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  An trú trong hiện tại - giờ phút đẹp tuyệt vời...

  Email: maivanphu@www.toiyeuseo.com

  ĐT: 09 04 509 204

  Quay về đầu
   Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  123 4>
    Share Topic   

  Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

  Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
  Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

  Trang này được hoàn thành trong 0.109 Giây.