Cài đặt tìm kiếm
Cookie của bạn có vẻ đã bị vô hiệu hóa.
Tùy chọn thiết lập sẽ không hoạt động cho đến khi bạn bật cookie trong trình duyệt của mình.

Làm thế nào để bật cookie?

Bộ lọc tìm kiếm an toàn

Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn chặn hình ảnh khiêu dâm hoặc không phù hợp khỏi các kết quả của Google Tìm kiếm. Bộ lọc Tìm kiếm an toàn không 100% chính xác nhưng giúp bạn tránh được nội dung người lớn và bạo lực nhất.

Kết quả trên mỗi trang

  1. 10
  2. 20
  3. 30
  4. 40
  5. 50
  6. 100
Nhanh hơn
Chậm hơn

Vị trí kết quả mở ra

Tùy chỉnh tìm kiếm

Phần Hoạt động tìm kiếm sử dụng các nội dung tìm kiếm của bạn tại google.com trên trình duyệt này để hiển thị các kết quả và thông tin đề xuất phù hợp hơn cho bạn. Bạn có thể tắt tính năng Tùy chỉnh tìm kiếm bất cứ lúc nào.

Để lưu cài đặt, bạn phải bật cookie

Các ứng dụng của Google
Menu chính